Op sollicitatiegesprek: dit zijn de meest gestelde vragen

Welke vragen kun je verwachten tijdens je sollicitatiegesprek? Gebruik deze voorbeeldvragen ter voorbereiding. Maar: hou natuurlijk een open mind en ruimte voor spontaniteit. Studeer de antwoorden op deze sollicitatievragen dus niet in, maar gebruik ze om vooraf te bedenken wat voor antwoord je ongeveer kunt geven. Neem ook de sollicitatieblunders door! 

Basisvragen

 1. Wil je iets over jezelf vertellen?
 2. Wat zijn je sterke punten?
 3. Wat zijn je aandachtspunten?
 4. Waarom wil je weg bij je huidige baan?
 5. Waar zie je jezelf over vijf jaar?

Functiegerichte vragen

 1. Wat weet je van deze functie?
 2. Wat vind je leuk, en wat vind je minder leuk, aan deze functie?
 3. Waarom zouden we voor jou moeten kiezen?
 4. Vertel eens over een probleem of moeilijke situatie op het werk en hoe je dit hebt opgelost?
 5. Heb je weleens meegemaakt dat je een taak niet aankon? En wat deed je toen?

Bedrijfsgerichte vragen

 1. Wat weet je van ons bedrijf?
 2. Waarom wil je bij ons werken?
 3. Wat zou jouw bijdrage zijn aan ons succes?
 4. Wat zou jij willen veranderen aan het bedrijf?
 5. Wat denk je dat nodig is om succesvol te zijn binnen ons bedrijf?

Algemene competentiegerichte vragen

Vul deze vragen aan met de competenties die gevraagd worden voor de functie waarop je solliciteert.

 1. Wat versta jij onder [competentie]?
 2. Kun je een situatie schetsen waarin je [competentie] was?
 3. Kun je een situatie schetsen waarin je graag [competentie] had willen zijn?
 4. Vinden jouw collega's dat je [competentie] bent?
 5. Waaruit blijkt dat?

Mentaliteit- en flexibiliteit vragen

 1. Wat wil je bereiken in je leven?
 2. Welke functie wil je over vijf jaar hebben?
 3. Ben je bereid te verhuizen?
 4. Ben je bereid over te werken?
 5. Vertel eens over een moeilijke periode in je leven en hoe je daarmee omging?