Ziek- en herstelmeldingen

Ziek- en herstelmeldingen moeten voor 09.00 uur doorgebeld zijn aan de ASA-vestiging en de opdrachtgever waarvoor je werkzaam bent. Uiteraard behoor je hiervan ook melding te maken bij de opdrachtgever waar je op dat moment werkzaam bent. ASA zal jouw ziekmelding doorgeven aan Robidus/ Zwservices. ASA heeft Robidus/ Zwservices aangesteld om zorg te dragen voor de verzuimadministratie, claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling dagloon.

Indien je je te laat bij ons ziek meldt kan dat gevolgen hebben voor de uitbetaling van je ziekte-uren. Ziekte-uren worden alleen uitbetaald indien je een volledig ingevulde werkurenbriefjes bij de ASA-vestiging waarvoor je werkzaam bent inlevert. Indien je uitzendkracht bent zijn de eerste twee ziekte dagen "wachtdagen". Deze dagen ontvang je geen ziekengeld. In jouw salaris is een vergoeding opgenomen om deze dagen te compenseren. Jouw ziekengeld na de wachtdagen bedraagt 91% van het overeengekomen uurloon. Deze ontvang je van Robidus/ Zwservices. Uitbetaling van jouw ziekengeld vindt plaats vier weken na de eerste ziektedag.

Indien je contractant bent is de eerste ziektedag een 'wachtdag'. Deze dag ontvang je geen ziekengeld. Jouw ziekengeld na de eerste (wacht)dag bedraagt 91% van het overeengekomen uurloon.

Heel belangrijk is dat als je weer beter bent je dit aan de ASA-vestiging en opdrachtgever meldt. Je kunt de vestiging via het vestigingsnummer bereiken. Voor de volledigheid verwijzen wij verder naar artikel 5 van de Algemene Arbeidsvoorwaarden en naar ons Ziekteverzuimreglement.

Kort verzuim: naar de tandarts of huisarts

Even naar de huisarts of de tandarts, dat kan. Maar probeer dat zoveel mogelijk buiten werktijd te doen. Lukt dat niet, vraag het dan van tevoren aan in overleg met je opdrachtgever en vraag toestemming aan ASA. Zorg er wel voor dat je uren geregistreerd zijn op je urenverantwoording.