Digitale urenverwerking

Om de urenverwerking van de studenten efficiënt te laten verlopen en het controleproces goed te borgen biedt ASA een digitaal systeem aan. Digitale urenverwerking en facturatie zijn onderdeel van de standaard dienstverlening van ASA.

Systeem op maat

Het digitale urenverwerking systeem richten wij op maat in voor uw organisatie. Wij stemmen met u het proces van goedkeuren af, zodat de juiste mensen binnen uw organisatie zijn aangesloten en inzage hebben in de gewerkte uren.

Digitale facturatie

U bepaalt welke personen gewerkte uren mogen goedkeuren. Zij krijgen rechten in het systeem om werkurenbriefjes digitaal te kunnen accorderen. Daarnaast regelen wij de digitale facturatie in op het e-mail adres van uw financiële administratie. Zo richten wij onze dienstverlening efficiënt voor u in, besparen wij kosten en ontzien wij het milieu.

Meer informatie

Meer informatie over het digitale urenverwerking voor ASA vindt u in Handleiding digitale urenregistratie ASA. Voor digitale urenverwerking voor ASA Campus kunt u de Handleiding digitale urenregistratie klant ASA Campus gebruiken. Via onderstaande links kunt u inloggen op het systeem voor de digitale urenverwerking. Hier kunt u de gewerkte uren goedkeuren of raadplegen.

Urenregistratie ASA Student via Start People

Urenregistratie ASA Campus