ASA maakt gebruik van NOW voor werkbehoud

Stropdas
1 september 2021

USG People gaat gebruikmaken van de NOW. Ook in deze moeilijke tijd willen wij ons grootste kapitaal, de mens, zekerheid bieden. Uitgangspunt daarbij is dat USG People de flexmedewerkers die momenteel een contract met één van haar labels hebben waar mogelijk in dienst houdt wanneer zij hun werk verliezen door de coronacrisis. In deze whitepaper lichten wij dit nader toe. Daaraan voorafgaand zetten wij eerst uiteen hoe de NOW er op hoofdlijnen uitziet.

De NOW regeling ziet er in hoofdlijnen als volgt uit.

  • Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen waarmee zij hun werknemers kunnen doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd, waarbij de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden wordt bezien.
  • Om voor de regeling in aanmerking te komen moet de werkgever tenminste een omzetverlies van 20% verwachten gedurende 3 aaneengesloten maanden in de periode van maart tot juli 2020.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt 90% van de loonkosten naar rato van het omzetverlies en bedraagt dus tussen de 18% (90% van 20%) en 90% (90% van 100%) van de loonsom.
  • Wanneer de werkgever deelneemt aan de regeling spant hij zich in om zijn werkgelegenheid te behouden. Daarnaast verplicht hij zich om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.

Hoe USG People gebruik gaat maken van de NOW

USG People wil - door gebruik te maken van de NOW - haar flexmedewerkers zoveel mogelijk werkbehoud en inkomenszekerheid bieden, in ieder geval voor de eerste periode van de NOW regeling. In onze rol van ‘regisseur naar werk’ willen we zo ook een actieve rol spelen om de economie weer op de rit te krijgen, zeker als de behoefte aan arbeidskrachten weer in een stroomversnelling komt als deze crisis achter de rug is.

Zo kunnen we onze flexmedewerkers weer snel verbinden aan onze opdrachtgevers en dat is belangrijk om de arbeidsmarkt en economie weer goed draaiende te krijgen.
Hoe gaan we dit doen? Alle flexmedewerkers waarvan het werk geheel of gedeeltelijk wegvalt door de coronacrisis, behouden voor de duur van de huidige NOW, doch tot uiterlijk 31 mei 2020 een dienstverband. Daarnaast wordt gedurende deze periode (de zogenaamde subsidieperiode) een gegarandeerd loon doorbetaald, ook in de gevallen waarin uitsluiting loondoorbetaling (geen werk, geen loon) is overeengekomen.

Wij kennen zeven verschillende contractvormen binnen USG People. Afhankelijk van het soort contract dat de flexmedewerker heeft, pakt de toepassing van de regeling anders uit.

Impact verschilt per opdrachtgever

Voor elke opdrachtgever heeft de coronacrisis een andere impact. Bij sommige opdrachtgevers is het werk nagenoeg stil komen te liggen, daar waar bij andere opdrachtgevers dit niet of slechts gedeeltelijk het geval is. Om gebruik te kunnen maken van de NOW is doorslaggevend hoeveel omzetverlies USG People als concern lijdt. Daarbij wordt het gemiddelde genomen van alle bij USG People aangesloten Nederlandse ondernemingen. Duidelijk is dat wij slechts voor een beperkte tegemoetkoming in de loonkosten in aanmerking komen. De subsidie die wij ontvangen wenden wij aan om flexmedewerkers door te betalen wanneer hun opdracht bij hun opdrachtgever wegvalt.

Zolang de opdracht doorloopt, blijven de afspraken over de terbeschikkingstelling van de flexmedewerker en facturering onveranderd van toepassing

Wanneer de opdracht eindigt en voortzetting vanwege de coronacrisis niet mogelijk is, dan houden wij de flexmedewerker in dienst en betalen we een gegarandeerd loon door voor de uren die wegvallen zonder deze aan de opdrachtgever te factureren. Zodra de coronacrisis voorbij is, kan de flexmedewerker vervolgens weer snel en volledig aan de slag.

Employability Center

Los van de NOW spannen wij ons vanzelfsprekend ook op andere manieren in om onze flexmedewerkers werk- en inkomenszekerheid te geven. Zo hebben we een Employability Center ingericht om binnen onze organisatie vraag en aanbod optimaal samen te brengen. Daarnaast proberen we flexmedewerkers, die werkzaam zijn bij opdrachtgevers die sluiten of waar overcapaciteit ontstaat, onder te brengen bij opdrachtgevers die een piek in de werkzaamheden ervaren.

Wij hopen van harte dat we samen met u en onze flexmedewerkers op een goede manier door de coronacrisis heen komen en wensen u en uw medewerkers alle gezondheid en sterkte.

Werkgevers

Nieuwste vacatures

Parttime Keukenmedewerker Zorg

  • Nijmegen
Een betekenisvolle functie in de zorg combineren met werken in de keuken? Bij Albron zoeken ze iemand met een grote affiniteit met de keuken én de zorg!Als keukenmedewerker ga je aan de slag bij meerdere zorginstanties in de omgeving van Arnhem, Br...

Administratief Medewerker Parttime

  • Eindhoven
Ben jij een ervaren multitasker en sta je te popelen voor een nieuwe uitdaging waar je jouw organisatorische talenten kunt aanspreken en verder ontwikkelen? Dan is DPO2 op zoek naar jou!We zoeken een administratief medewerker die ons team komt ver...

Parttime Horecamedewerker PI

  • Nijmegen
Ben jij op zoek naar een parttime baan voor langere tijd? Hou jij ervan om veel klantcontact te hebben in een horeca omgeving? Dan hebben wij de functie die bij jou past.Als restaurantmedewerker draag je samen met je team bij aan een goede eetervar...