ASA Talent
Inloggen
Favorieten

Petitie om collegegeld te compenseren

22 juli 2021

Al meer dan 52.000 studenten hebben de petitie 'compenseer collegegeld na het coronavirus' ondertekend. Het is een petitie gestart door studenten van hogescholen en universiteiten, omdat ze ontevreden zijn over het hoge collegegeld dat ze moeten betalen tijdens de coronacrisis.

Waarom een petitie?

Door het uitvallen van lessen en afwezige docenten kunnen de studenten de lesstof minder goed begrijpen. Ze missen de reallife hoor- en werkcollega's. De onduidelijkheid levert stress op bij vele studenten. Specifieke vragen stellen en interactieve sessies met docenten zijn niet altijd haalbaar. Daarnaast kunnen de studenten geen gebruik meer maken van bijvoorbeeld bibliotheken of studieverenigingen op de campus. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om in een rustige omgeving thuis te studeren, waardoor voortgang van de studie verhindert kan worden.


Studievertraging

Volgens de bron iso.nl zijn er al 54.000 studenten met een studievertraging wegens corona. Grootste oorzaak van deze vertragingen zijn het ontbreken van eigen faciliteiten aan huis, het wegvallen van practicumonderwijs en stages, maar ook het wegvallen van lessen. 


Wat is het doel van deze petitie?

Het collegegeld van terugbetalen van het studiejaaraan de studenten óf het collegegeld van het komende studiejaarmoet aangepast worden naar een lager bedrag.

Geldzaken